• https://www.facebook.com/Karadenizmultiplskleroz/?fref=ts
 • https://twitter.com/SaMSunMS
 • https://www.instagram.com/karadenizmultiplsklerozdernegi/?hl=tr

Fotoğraf Yarışması

1. Fotoğraf Yarışması

 
 
 
 
 
 
 
 

Düzenleyen Kurum
Karadeniz Multipl Skleroz Derneği
Katılımcı
Multipl Skleroz Hastaları (Zorunludur)
Kategoriler
Dijital Fotoğraf
Başlama Tarihi
15.06.2016
Son Katılım Tarihi
15.07.2016
Seçici Kurul Toplanması
21.07.2016
Sonuç Bildirim Tarihi
15.08.2016
İlgili Kişi
Doç.Dr.Murat TERZİ
Tfsf Temsilcisi
Türkçe Şartname
Detay Bilgi 

Karadeniz Multipl Skleroz Derneği
Fotoğraf Yarışması Şartnamesi
(Onay No: 2016-01)

 

 1. Yarışmanın Adı:

“Gülümse Multipl Skleroz Fotoğraf Yarışması”dır.

 

 1. Konu:

Serbest stil doğal güzellikler, dağlar, göller, akarsular, yaban hayvanlar, bitkiler ve benzer doğal zenginlikler, kırsal alandaki köyler, evler, tarım, hayvancılık, balıkçılık faaliyetleri, gelenekler, el sanatları, düğünler, bayramlar, imeceler, yaşam faaliyetleri,kent ve ilçe merkezlerinde, meydanlarda, evlerde, sokaklarda, tarihi mekânlarda, çarşıda, pazarda, sahilde ve benzeri yerlerde yaşamdır.

 

 1. Amaç

MS hastalarının çektiği fotoğrafların sosyal, kültürel, doğal değerleri, yaşam zenginliği ve farklılıklarının tanıtılması ile estetik değerlerinin sanatsal yorumlarla ortaya konması amaçlanmaktadır. 

 

 1. Katılım Koşulları:

4.1     Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, Karadeniz Multipl Skleroz temsilcisi ve yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır.

4.2     Yarışmaya katılım ücretsizdir.

4.3     Yarışma tek kategorilidir: Dijital (Sayısal) Renkli.

4.4     Fotoğraflar son üç ay içinde çekilmiş olmalıdır.

4.5     Her yarışmacı, en fazla 1 (bir) adet Sayısal Renkli fotoğrafla yarışmaya katılabilir.

4.6     Ödül alan ve sergilenen fotoğrafların özgün hali (raw ve jpeg formatında) eser sahipleri tarafından Karadeniz Multipl Skleroz Derneğine teslim edilecektir.

4.7     Yarışmaya gönderilen eserlerde manipülasyon kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ancak fotoğrafın gerçekliğini zedelemeyecek müdahaleler yapılabilir. Bu konuda Seçici Kurul'un kanaati esastır.

4.8     Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.

4.9     Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

4.10 Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’nin 14. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

4.11 Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.

 

 1. Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi

5.1 Dosyalar online (çevrimiçi) olarak www.karadenizms.com adresinden yüklenecektir.

5.2 Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir.

5.3 Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilecektir.

5.4 Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.

5.5 Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.

5.6 Katılımda yüklenecek fotoğrafın boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

5.7 Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.

5.8 Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Sayısal Renkli (Digital Color) > DC) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

5.9 İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

 

 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlardan derneğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

 1. Telif Hakları:

6.1     Karadeniz Multipl Skleroz Derneği Hak ve Sorumlulukları:

Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Karadeniz Multipl Skleroz Derneği’ne ait olacaktır.

Karadeniz Multipl Skleroz Derneği bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).

 

6.2     Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:

6.2.1  Ödül (derece, mansiyon, özel ödül) ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamenin 8. Maddesi’nde belirtilen ödül tutarlarının ayni zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Karadeniz Multipl Skleroz Derneği’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Karadeniz Multipl Skleroz Derneği Ödül ve Sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir.

6.2.2  Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.

6.3     Ödül alan ve sergilenen fotoğrafların özgün hali (raw ve jpeg), kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 5 Mbyte’ten az olmayacak şekilde Eser Sahipleri tarafından Karadeniz Multipl Skleroz Derneği’ne teslim edilecektir. Ayrıca, fotoğraf konusunun adı ve tanımlayıcı kısa bilgileri de bildirilecektir.

6.4     Yarışmada ödül ve sergileme alan eserler Karadeniz Multipl Skleroz Derneği web sitesi  www.karadenizms.com sitesinde yayınlanacak sayfalarda yer alacaktır. Ayrıca ödül ve sergileme alan eserlerKaradeniz Multipl Skleroz Derneği’nce farklı organizasyonlarda sergilenebilecektir.

 

7.      Diğer Hususlar:

7.1     Yarışma Karadeniz Multipl Skleroz Derneği  tarafından 2016-01 numara ile onaylanmıştır.

7.2     Yarışma sürecinde MS hasta yakınları katılımcılara yardımda bulunabileceklerdir.

7.3     Katılım bilgileri ve şartnameye,Karadeniz Multipl Skleroz Derneği web sitesi  www.karadenizms.com üzerinden ulaşılabilir. 

7.4     Ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğraflar Karadeniz Multipl Skleroz Derneği’nce sergilenecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.

7.5    Değerlendirme sonunda ödül ve sergileme dışında kalan eserler online (çevrimiçi) başvurunun yapıldığı sistemden Sonuç Bildirim Tarihi itibariyle 90 (doksan) gün sonra silinecektir. 

   

 

8.        Ödüller:

 • Birincilik ödülü                                 1 Adet Digital Fotoğraf Makinesi
 • İkincilik ödülü                                  1 Adet Digital Fotoğraf Çerçevesi 
 • Üçüncülük ödülü                             1 Adet Digital Fotoğraf Çerçevesi

 

9.     Yürütme:

İşbu Şartname hükümlerini Karadeniz Multipl Skleroz Derneği yürütecektir. Şartnamenin 8. Maddesi’nde belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin kişisel başvurularına verilecektir. Hak sahibinin başvurmaması durumunda ödül , Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

 

(Seçici Kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.)

 

Kurum Temsilcisi:

Doç.Dr.Murat TERZİ      OMÜ NÖROLOJİ A.B ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

 

 

 

11.        Yarışma Takvimi:

 • Yarışmanın Başlama Tarihi             : 15.06.2016
 • Son Katılım Tarihi                        : 15.07.2016 saat 23.00 (TSI)
 • Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi     : 21.07.2016
 • Sonuç Bildirim Tarihi                     : 15.08.2016
 • Ödül töreni ve sergi tarihleri katılımcılara daha sonra bildirilecektir.

 

12. Yürürlük

Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

Düzenleyici Kuruluş:

Karadeniz Multipl Skleroz Derneği

E-posta : karadenizms@karadenizms.com

             


Yorumlar - Yorum Yaz