• https://www.facebook.com/Karadenizmultiplskleroz/?fref=ts
  • https://twitter.com/SaMSunMS
  • https://www.instagram.com/karadenizmultiplsklerozdernegi/?hl=tr
ONLINE NÖROİMMÜNOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALAR EĞİTİMİOnline Nöroimmünoloji Laboratuvar  Uygulamalar Eğitimi Program

3-4  Temmuz 2020

3 Temmuz 2020   Cuma

1.     Oturum: Nörolojik Hastalıklar ve İmmün Sistem

Oturum Başkanı: Dr. Hüsnü Efendi, Dr. Murat Terzi

10:00              Açılış ve programın tanıtılması  Dr. Murat Terzi

10:15              Nörolojik Hastalıklarda İmmün Sitemin yeri ve önemi  Dr. Cavit Boz

11:00              Nörolojik Hastalarda Nöroimmünoloji laboratuvar uygulamalarının diagnostik ve prognostik önemi      Dr. Egemen İdiman 

11:45              Nörolojik hastalıklarda tedavi seçimi ve tedavi yanıtında biyobelirteçler  Dr. Ayşe Altıntaş

12:30              Current status of COVID-19 laboratory testing. What laboratory tests tell us and what’s their limitation? Konstanze Stiba

13:00             Gen İlaç Uydu Sempozyumu / Dr. Thomas Berger "Natalizumab:TOP 10 yıl verileri ve EID dataları"

13:30-14:00    Ara

2. Oturum: Laboratuardan Tanıya

Oturum Başkanı:   Dr. Bahattin Avcı

14:00              Nöroimmünoloji laboratuvarının tanıtılması Dr. Murat Terzi

14:15              Nöroimmünoloji testleri için örneklerin alınması (Kan, BOS, gözyaşı), saklanma koşulları ve kargolanması, örneklerinin test aşamasına gelmesi ve veri bankasında kayıtlanması      Hadi Çelikay

14:30             Nörolojik hastalıklarda genetik   Nisa Nur Can

14:45             Nörogenetik testler      Elif Türkdönmez

15:00 -15:15    Ara

 

 3. Oturum: Assays for the detection of neuronal autoantibodies

Oturum Başkanı: Dr.Yeşim Beckmann

15:15 – 16:00    Antibody tests for diagnosing Myasthenia gravis, Excurse: Live vs fixed cell-based assays,New developments / Dominik Jäger

16:00 -16:45     Detection of an intrathecal antibody synthesis for the diagnosis of acute or chronic CNS diseases / Elke Brüsehaber

16:45 -17:30   Oligoklonal bant çalışılması (İzoelektriksel fokuslama tekniği) Meltem Zeycan

  

04   Temmuz 2020   Cumartesi

4.Oturum: SSS Demiyelinizan hastalıklarının tanısında laboratuar uygulamaları

Otutum Başkanı: Dr. Ömer Faruk Turan

 10:00    Hücre- doku bazlı immünoessey, immünfloresan mikroskopi ve immünoblot testi       Ayten Öz Kamiloğlu

11:00     Olgu örnekleri ile anti- NMO

Dr. Sibel Canbaz Kabay, Dr.Haluk Gümüş, Dr. Handan Özışık Karaman, Dr. Aysun Ünal, Dr. Cihat Uzunköprü

12:00     Olgu örnekleri ile anti-MOG    

Dr. Serkan Demir, Dr. Ferah Kızılay, Dr. Nuray Bilge, Dr. Özlem Ethemoğlu, Dr. Dürdane Aksoy

13:O0   Olgu örnekleri ile farklı paternler ve bant sayısı   Dr. Murat Terzi

13.30- 14:00  Merck ilaç Uydu Sempozyumu / Dr. Murat Terzi ‘Multipl skleroz tedavisine yeni yaklaşım (Cladribine)’

 

5. Oturum: Paraneoplastik nörolojik sendrom, nöropati ve otoimmün ensefalit laboratuvar uygulamaları

Oturum Başkanı: Dr. Demet Gür Vural, Dr. Murat Terzi

14.30      Paraneoplazi ve immün ensefalit paneli  / Peter Vogt

14.45      Olgu örnekleri  ile paraneoplazik hastalıklar (HU, Yo, Ma ve diğerleri)

Dr. Aylin Akçalı, Dr. Mehmet Fatih Yetkin, Dr. Özden Kamışlı, Dr. Cavit Boz, Dr. Hatice Mavioğlu, Dr. Tuğba Uyar

15.45               Olgu örnekleri ile otoimmün ensefalitler (NMDA, LGl1, CASPR2 ve diğerleri)

Dr. Caner Fevzi Demir (LGI1),  Dr. Mehmet Fatih Yetkin (NMDAR), Dr. Meral Seferoğlu, Dr.Aysun Soysal, Dr. Dürdane Aksoy

16.45              Olgu örnekleri ile anti gangliosid antikorları  (GM1, GQ1b  ve diğerleri)

Dr. Dilcan Kotan, Dr. Yusuf Tamam, Dr. Serkan Demir, Dr. Nuray Bilge, Dr. Sedat Şen

NÖROİMMÜNOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALAR EĞİTİMİ (3 Temmuz 2020)

Meeting ID: 845 8084 2519

Şifre: 056502

https://us02web.zoom.us/j/84580842519?pwd=eFVCaUtONEROZTZSTG55eWtMYnNLdz09

https://s.mirket.io/22ME

 

 

NÖROİMMÜNOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALAR EĞİTİMİ İÇİN (4 Temmuz 2020)

Meeting ID: 847 7057 4941

Şifre: 216513

https://us02web.zoom.us/j/84770574941?pwd=T2kzLy9EalQ3NTRGQS9nVUUybjZsQT09

https://s.mirket.io/22MF

 

  
730 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın